ELEKTER

TS Energia osutab teenust viies sadamas:

Paldiski Lõunasadama piirkond


Tallinna Vanasadama piirkond


Muuga sadama piirkond


Paljassaare sadama kaks piirkonda
TS Energia elektritööde hinnakiri:

Tutvu TS Energia elektritööde hinnakirjaga

Tellimuse vastuvõtt info@ets.ee

TS Energia teenuste hinnakiri


Liitumisel palume esitada kirjalik taotlus TS Energia OÜ-le

TEATA RIKKEST!

Vanasadam +372 5332 3094

Muuga sadam +372 503 1517

Paldiski +372 5332 4761

Paljassaare +372 5332 4762

Saaremaa 1343

Kvaliteedinäitajad

Teeninduse kvaliteet

Varustuskindluse kvaliteet

Muuga sadam

telefon   +372 631 9661

e-post     i.plahhutin@ets.ee

Vanasadam

telefon   +372 503 7594

e-post     s.samsonov@ets.ee

Paldiski, Paljassaare

telefon  +372 610 0871

e-post     m.stepanov@ets.ee

Saaremaa sadam

telefon  +372 610 0871

e-post     m.stepanov@ets.ee

Kehtivad elektrienergia tariifid

Hinnapaketid sadamates silduvatele laevadele

(prices for ships)

Kehtivad võrguteenuse tariifid